torsdag 5. november 2015

Arkivdagen 2015: Telemark museums Jorunn Fure utforsker prost Seips arkiv


Bildet: T.v. Seip, t.h. Einar Østvedt (c)Telemark museum
 På tirsdag 10. november kl 18:00 begynner arrangementene til Arkivdagen i Telemark. Åpningen er i regi av Telemark museum der Jorunn Sem Fure skal holde foredraget Brev fra en stall. Materialet man blir kjent er fra prost Seips arkiv; les mer om ham her.
 
Henrik Aubert Seip ble født i Hobøl i Østfold i 1880, som sønn av kapellan Jens Arup Seip og Marie Fredrikke Aubert. Senere flyttet familien til Åseral hvor Henrik vokste opp. Etter å ha tatt teologisk embetseksamen i 1904, virket Seip som lærer, først i Oslo og senere ved Hambros høyere skole i Bergen. I 1906 giftet han seg med sin femmenning Hanna Fredrikke Dietrichson (Hanken). De fikk fire barn.


Fra 1916 var Seip sogneprest til Veøy i Møre og Romsdal.  Fra 1929 var han prest, senere prost, i Skien, hvor han virket til han gikk av med pensjon i 1950, 70 år gammel. Hans skriftlige produksjon er meget stor og omfatter artikler, en lærebok, prekensamlinger og omfattende korrespondanse.

Seip har skrevet en lang rekke tidsskriftsartikler, avisartikler og en lærebok i kirkehistorie for middelskolen. Han utgav prekensamlingene "Kirken den er et gammelt hus"(1942), "Tyd tidens tegn" (1943) og "Øyeblikket og evigheten" (1967). To ganger ble han bedt om å la seg stille til valg som stortingsrepresentant, men han nektet da han ikke ville binde seg til et parti. Han ble derimot medlem av det midlertidige bystyre i Skien etter frigjøringen i 1945.

Flere opplysninger om Henrik A. Seip er tilgjengelig her: "Forsker på motstand og forkynnelse i prekener."


kt 05.11.2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar