mandag 21. desember 2015

Smågodt med julehilsen

Smågodt fra arkivene og Telemarksarkivet ønsker god jul og godt nytt år med et nostalgisk julekort fra den gang det var snø om vinteren. 

Dette kortet i blått og gull sendte Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund til sine forbindelser i 1958. Tømmerhytta og skigarden danner en fin ramme om skiløperen som lager sitt eget spor i uberørt snø, på veg mot 1959. Hva ville det nye året bringe?

Julekortet er hentet fra arkivet til Rjukan Arbeiderforening. Dette arkivet blir nå ordnet ved Norsk Industriarbeidermuseum, etter en ny tilvekst i 2014.

fredag 4. desember 2015

Smågodt fra Hydro på Herøya: Fabrikksirenens slutt

Før folk flest hadde klokke i hjemmet og ur på armen, var det fabrikksirenen som varslet når arbeidsdagen og spisepausen begynte og sluttet på de store arbeidsplassene.


Selv om armbåndsur ble vanlige, ble også fabrikksirenen en vane. Dette notatet fra Porsgrunn Fabrikker fra 1973 forteller at spørsmålet om avvikling av ordningen med fabrikksirene ble tatt opp ved avdelingene og med organisasjonene. Det var enstemmig stemning for avviklingen.


Tida må ha vært overmoden for dette i 1973.

fredag 27. november 2015

Smågodt fra Rjukan i 1948: Kjøttmiddag er vanskelig!


Under krigen var det svært lite kjøtt å få tak i, og mangelen vedvarte i flere år etterpå. I juni 1948 skrev Rjukan Arbeiderforening et brev til ordføreren i Tinn kommune om matsituasjonen på stedet. 

De ønsket bedre forsyning av kjøtt og fisk, og skrev blant annet: "Slik som det har vært den siste tid har skikkelig middagsmat vært umulig å oppdrive. I et fiskerikt land som vårt må det kunne la seg ordne å få en mer tilfredstillende tilgang av fisk. Kjøtt er det selvfølgelig mindre av - men vi synes nok - at en og annen gang måtte også vi på Rjukan kunne få en kjøttmiddag. Når nå turisttrafikken setter inn for alvor - etter avisene å dømme blir den rekordartet - må det sørges for ekstra kvoter for turistene, slik at man slipper å få opp igjen fjorårets tilstander med hensyn til matforsyningen. Da spesielt melk og brød som enkelte dager sviktet helt." Bildet er en reklame for A-lotteriet i 1954. Blant premiene var - riktignok langt etter ferieturer og bil - kjøtthermetikk.

mandag 23. november 2015

Arkivdag på Vest-Telemark Museum i Eidsborg26. november arrangerer Vest-Telemark Museum «Arkivdagen» for fyrst gong. Denne kvelden ynskjer me å vise kva som finst i arkivet ved museet. Me serverer kaffe med noko attåt til alle som kjem innom. 

 


Program

18.00: Dokumentarven i Vest-Telemark
 Då den nye driftsbygningen ved Vest-Telemark Museum i Eidsborg stod ferdig i 2012, inneheldt den plass for opptil 3000 hyllemeter arkiv. Museet har sidan etablert seg som hovudaktøren for privatarkivarbeidet i Vest-Telemark, m.a. gjennom samarbeidet i Telemarksarkivet. Dag Rorgemoen fortel om privatarkivsatsinga i Vest-Telemark og krydrar med smakebitar frå ein gamal obduksjonsprotokoll frå arkivet.

18:30  Nord-Europas største: 1956-1987
1 2009 overtok Vest-Telemark Museum over 4800 foto som viste glimt frå den store kraftutbygginga som skjedde i regionen på 1950-talet. Fotografen, Jostein Granlid,  hadde fengje oppdraget med å dokumentere arbeidet. Gjerninga strakk seg heldigvis lengre enn maskiner og stillas. Alle fotografia er tilgjengelege i eiga mappe på «Digitalt Museum» (www.digitaltmuseum.no), men mange av motiva er enno ikkje identifisert. Tor Strømme, som sjølv var med på krafteventyret, syner eit utval foto frå utbygginga, og fortel om storarbeidet som endra heile Vest-Telemark.

19:00  «Fogden drak sig fuld og prostituerede sig»
I romjola 1808 sette Ole Blom seg ned, og skreiv sin eigen sjølvbiografi der han avslutta med desse orda: «Jeg levede Vel til Aarets Udgang og begyndte med 1ste Januar 1809 at holde efterstaaende Dagbog hvortil haves idag.» Blom skreiv dagbok fram til 1846, då han døydde. Han la bak seg ei karriere som skipper, jordbrukar, sagbruksførar, elveinspektør, forlikskommissær, stortingsmann og ordførar. 

I 2014 mottok Vest-Telemark Museum tre dagbøker som tidlegare ikkje hadde vore studert. Prosjektet med å setje saman alt materialet, og å publisere dette som ei kronologisk kjeldeskrift, er no i sluttspurten. Johannes Skarprud frå Kviteseid Historielag fortel om Ole Blom sitt liv og virke.

20.00: Slutt

Fri inngang.

Per Ormestøyl 20/11/2015

fredag 6. november 2015

Arkivdagen 2015: Foredrag om Milorgs Sentralledelse og kommunisteneLørdag 14. november inviterer NIA og Telemarksarkivet til foredrag av Arkivar Frode Færøy fra Hjemmefrontmuseet om forholdet mellom Milorg og den kommunistiske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig.

Frode Færøy er 1. amanuensis ved Norges Hjemmefrontmuseum. Han er fra Notodden, så han er nok et kjent fjes for mange i distriktet. 

Han forsvarte sin doktorgradsavhandling i mars i år, der nettopp forholdet mellom hjemmefronten og kommunistene var tema. Både hans tilknytning til Notodden og det at han arbeider som arkivar ved hjemmefrontmuseet, gjør at han er rett mann til å markere arkivdagen akkurat her. Dessuten har han et spennende tema å snakke om, og hendelsene under krigen slutter aldri å fascinere. 

Foredraget på Telemarksgalleriet har tittelen: «Milorgs sentralledelse og forholdet til den kommunistiske motstandsbevegelsen». 

Velkommen!

Sted: Telemarksgalleriet Lysbuen, Notodden, 2. etasje
Tid: Lørdag 14. november kl. 14.00

 

torsdag 5. november 2015

Arkivdagen 2015: Utstillingen om Tov Reisjå åpnes i SaulandTirsdag 10. november kl 18:30 åpnes utstillingen om Tov Reisjå  i Sauland. Dette er kvelden andre arrangement og del av Arkivdagen i Telemark. 

Tov Reisjå (1865 - 1937) var folkeminnesamleren fra Hjartdal som var født i Tuddal og arbeidet som lærer i Hjartdalsbygda. Han brukte all ledig tid på å samle inn materiale med tanke på å skrive ei bygdesoge for Hjartdal. Denne ble aldri fullført, men materialet som han samlet inn har blitt oppbevart i Hjartdal kommunes lokale. Noe av det har blitt brukt i forbindelse med seinere bygdesoge for Hjartdal, og Ivar Dahl har skrevet ei bok der han bruker mye av dette materialet. 

Det har imidlertid vært uordnet og ikke så lett tilgjengelig. Derfor tok Hjartdal Historielag initiativ for å få ordnet og oppbevart materialet på en bedre måte. Hjartdalbanken og Hjartdal kommune har gitt økonomisk støtte til dette bevaringsprosjektet, som er gjennomført ved Norsk Industriarbeidermuseum (NIA). 

Registeret over materialet er tilgjengelig på «Arkivportalen», og selve materialet er tilgjengelig på NIAs lesesal for interesserte brukere. Ferdigstillelsen av prosjektet markeres med en liten utstilling om Tov Reisjå og arbeidet hans. Tov Reisjå var tidlig ute med å skaffe seg fotoapparat, og en del av bildene hans er også med. Utstillingen vil være tilgjengelig i Hjartdalbankens lokale i Sauland fra 10. november og fram til nyttår. 

Sted: Hjartdalbanken i Sauland
Tid: Utstillingen åpnes tirsdag 10. november kl. 18.30.