torsdag 18. juli 2013

Prosjektmedarbeider søktes

For å løse oppgavene innenfor Prakt blir det en halv arkivar til, på Vemork. Søknader har kommet inn og søknadsfristen har passert. Det er på sin plass å reflektere et ørlite øyeblikk over mannskapet på museene som jobber med privatarkivene.