fredag 16. oktober 2015

Nyhet! Utstillingen Telemarks Dokumentarv vises nå på Vemork

Telemarksarkivets vandreutstilling vises på Vemork fram til 10. november så nå er det mulig å se selv Svarteboka etter Hydro .


Utstillingen Telemarks Dokumentarv har tidligere blitt vist i fem hektiske timer da Telemarksarkivet ble lansert i Bø den 1. september og het da Popuputstillingen. Fort opp og fort ned. Nå gjenfødes den som en vandreutstilling og kan først sees på Vemork, før den til Arkivdagen åpner ved Vest-Telemark museum på Eidsborg den 14. november.
 
Bildet: Arkivar Kjetil H Djuve presenterer  
utstillingen.(c)NIA; Fotograf: Ingelinn Kårvand

 Svarteboka etter Hydro på Rjukan, fra 1911, er sammen med et dokument fra Telemark museums Aal-arkiv, representanter for Norges Dokumentarv i utstillingen. Dette er arkivmateriale som er gitt spesiell status for å understreke  de store verdiene som ligger i samfunnets arkiver.
  
Det er det brede perspektivet og hele Telemark som bidrar til utstillingen, da både fylkets tre museer og Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark har bidratt. I tillegg peker utstillingen på ressursene som ligger på Telemarkskilder.no, som er Høgskolebiblioteket i Telemarks online kildested.

Sammen med andre dokumenter, nettinnhold og en egenprodusert tv-reportasje gir utstillingen biter av den bredden av arkivene som museene i Telemarksarkivet utvikler og forvalter på vegne av hele Telemark.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar