torsdag 5. november 2015

Arkivdagen 2015: Utstillingen om Tov Reisjå åpnes i SaulandTirsdag 10. november kl 18:30 åpnes utstillingen om Tov Reisjå  i Sauland. Dette er kvelden andre arrangement og del av Arkivdagen i Telemark. 

Tov Reisjå (1865 - 1937) var folkeminnesamleren fra Hjartdal som var født i Tuddal og arbeidet som lærer i Hjartdalsbygda. Han brukte all ledig tid på å samle inn materiale med tanke på å skrive ei bygdesoge for Hjartdal. Denne ble aldri fullført, men materialet som han samlet inn har blitt oppbevart i Hjartdal kommunes lokale. Noe av det har blitt brukt i forbindelse med seinere bygdesoge for Hjartdal, og Ivar Dahl har skrevet ei bok der han bruker mye av dette materialet. 

Det har imidlertid vært uordnet og ikke så lett tilgjengelig. Derfor tok Hjartdal Historielag initiativ for å få ordnet og oppbevart materialet på en bedre måte. Hjartdalbanken og Hjartdal kommune har gitt økonomisk støtte til dette bevaringsprosjektet, som er gjennomført ved Norsk Industriarbeidermuseum (NIA). 

Registeret over materialet er tilgjengelig på «Arkivportalen», og selve materialet er tilgjengelig på NIAs lesesal for interesserte brukere. Ferdigstillelsen av prosjektet markeres med en liten utstilling om Tov Reisjå og arbeidet hans. Tov Reisjå var tidlig ute med å skaffe seg fotoapparat, og en del av bildene hans er også med. Utstillingen vil være tilgjengelig i Hjartdalbankens lokale i Sauland fra 10. november og fram til nyttår. 

Sted: Hjartdalbanken i Sauland
Tid: Utstillingen åpnes tirsdag 10. november kl. 18.30.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar