fredag 16. oktober 2015

Nyhet! Utstillingen Telemarks Dokumentarv vises nå på Vemork

Telemarksarkivets vandreutstilling vises på Vemork fram til 10. november så nå er det mulig å se selv Svarteboka etter Hydro .


Utstillingen Telemarks Dokumentarv har tidligere blitt vist i fem hektiske timer da Telemarksarkivet ble lansert i Bø den 1. september og het da Popuputstillingen. Fort opp og fort ned. Nå gjenfødes den som en vandreutstilling og kan først sees på Vemork, før den til Arkivdagen åpner ved Vest-Telemark museum på Eidsborg den 14. november.
 
Bildet: Arkivar Kjetil H Djuve presenterer  
utstillingen.(c)NIA; Fotograf: Ingelinn Kårvand

 Svarteboka etter Hydro på Rjukan, fra 1911, er sammen med et dokument fra Telemark museums Aal-arkiv, representanter for Norges Dokumentarv i utstillingen. Dette er arkivmateriale som er gitt spesiell status for å understreke  de store verdiene som ligger i samfunnets arkiver.
  
Det er det brede perspektivet og hele Telemark som bidrar til utstillingen, da både fylkets tre museer og Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark har bidratt. I tillegg peker utstillingen på ressursene som ligger på Telemarkskilder.no, som er Høgskolebiblioteket i Telemarks online kildested.

Sammen med andre dokumenter, nettinnhold og en egenprodusert tv-reportasje gir utstillingen biter av den bredden av arkivene som museene i Telemarksarkivet utvikler og forvalter på vegne av hele Telemark.

torsdag 8. oktober 2015

Smågodt fra Tuddal: Anleggstid på Rjukan, slik Tov Reisjå opplevde den


Tov Reisjå (1865 - 1938) var fra Tuddal og arbeidet som lærer i Hjartdal. Han brukte mye tid på å samle folkeminner og stoff om gårder og slekter i kommunen med tanke på å skrive ei bygdesoge. 

"Her er nu langt andre forhold siden der blev saa mange anlæg paa Rjukan. Der er lagt ledning mellom Rjukan og Oslo. Kraftledningen er lagt gjennem Gausdalen, vestom Bjaarvatnet, forbi Rinde og Sønderland til Gransherad og videre til Kongsberg. Mens arbeidet stod paa blev der bygget transportvei over fjeldet, saa nu kan man kjøre med slæde fra Tuddal til Vaaer i Tinn. Det kom motorbaater i Gausdalen, og man kjørte master og traad paa sneføre. I alle fald ligger der nu en masse byfolk - fra Rjukan og Notodden. Mange av arbeiderne paa Rjukan har leiet sig hus eller bygget sig hytter i nærheten av Rjukan. Men det er nu helst helgetiden og ferier man benytter til slike fjeldturer. Bønderne har leiet bort mange av sine fjeldstrækninger til byfolk, og det er noget av et eventyr med de radioapparater som nylig er sat ind i fjeldstuerne."

Arkivet etter Tov Reisjå er nylig ordnet og blitt del av samlingen på Norsk industriarbeidermuseum og ligger bevart på Vemork, med arkivnummer A-1184. Registeret er tilgjengelig på arkivportalen.