torsdag 20. juni 2013

Arkivformidling og valg

Her følger tre ideer om arkivene og arkivformidling på museet som jeg framsa da museet åpnet opp mini--utstillinga i Tinn sparebank. Tema: Arbeidet med bevaring av Tinn sparebanks arkiver.