tirsdag 8. oktober 2013

Prosjekt i 2014? Hva kan vi gjøre for å bevare flere lokale partiers arkiver?Det er en drøy måned til fristen for søknad til Kulturrådets privatarkivmidler går ut. I den sammenheng trenger vi hjelp til å finne fram til arkivmateriale fra lokale partier i Øst-Telemark. Aller helst partier som ikke tilhørte arbeiderbevegelsen. Samfunnsminnet inneholder mange hull fra denne gruppen.  Her følger kjernen av det vi jobber med.

torsdag 19. september 2013

Hull i samfunnsminnetVi som arbeider i Prakt jobber med arkiver daglig. Noen dager gir tydeligere konkrete resultater enn andre, og fungerer også som gode påminninger av begrunnelsene for hva det er vi forsøker å få til. Gjennomføringa av bevaringa av et lite arkiv etter en organisasjon for kristne menigheter i Tinn kommune - Rjukan kristne fellesråds arkiv - var ei slik påminning.


torsdag 18. juli 2013

Prosjektmedarbeider søktes

For å løse oppgavene innenfor Prakt blir det en halv arkivar til, på Vemork. Søknader har kommet inn og søknadsfristen har passert. Det er på sin plass å reflektere et ørlite øyeblikk over mannskapet på museene som jobber med privatarkivene.

torsdag 20. juni 2013

Arkivformidling og valg

Her følger tre ideer om arkivene og arkivformidling på museet som jeg framsa da museet åpnet opp mini--utstillinga i Tinn sparebank. Tema: Arbeidet med bevaring av Tinn sparebanks arkiver.