torsdag 18. juli 2013

Prosjektmedarbeider søktes

For å løse oppgavene innenfor Prakt blir det en halv arkivar til, på Vemork. Søknader har kommet inn og søknadsfristen har passert. Det er på sin plass å reflektere et ørlite øyeblikk over mannskapet på museene som jobber med privatarkivene.Hovedpoenget nå er uansett en glede over at vi blir flere på arkivet. Det blir større kapasitet og vi skal kunne gjøre mer! Spennende tilvekster har hopet seg opp, og et og annet arkiv er meldt ute og skal nøye befares. Det ligger flere gode oppgaver å venter, som fortjener konsentrert arbeide av en arkivar.

På annet hold er det også aktivitet for å bevare arkiver fra privat sektor. Telemark museum har saka på dagsorden, og på Vest-Telemark museum er Benedicte Nes et co i gang med flere spennende bevaringsprosjekter.

Norsk industriarbeidermuseum vil snart ha 1.5 arkivarer på plass innenfor Prakt og et par til utenfor prosjektet. Fra før er det jo egen fotoarkivar på Vemork, og en dedikert arkivar på samme sted hvis primære oppgave er Rjukanbanen. Vi har også enda et par kollegaer som har reell kompetanse på innsamling, bevaring og beskrivelse av arkiv. Til sammen: Et ganske godt miljø for arkiv på museum, og det under ett og samme tak. Bra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar