torsdag 27. august 2015

Til Popup-utstillingen 1/9: Bevaring og bruk av lokale politiske arkiver fra Øst-Telemark


Prosjektet Lokalpolitiske arkiver i Øst-Telemark, forsøkte å gjøre de bevarte historiske arkivene mere representative som en helhet.

Det er bevart svært få arkiver fra lokale politiske organisasjoner på borgerlig side i Øst-Telemark. Mens arbeiderbevegelsen har hatt en solid bevaringstradisjon gjennom «Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark», har det ikke vært noe tilsvarende organisert aktivitet blant de andre politiske partiene. Dette var et forhold Norsk Industriarbeidermuseum ønsket å rette på, da vi satte i gang vårt prosjekt våren 2014.
Målet var å kartlegge hva slags politiske partier og lag som hadde vært aktive i vårt distrikt, hva som fantes av materiale etter disse, og deretter innsamling og bevaring av slikt materiale. Vi ønsker å bygge et representativt samfunnsminne for Øst-Telemark, og da er det en selvfølge at alle politiske avskygninger – eller i hvert fall så mange som mulig – får sin plass i arkivmagasinet. I utgangspunktet var vi naturligvis interessert i de politiske partienes lokallag, men også ulike samarbeidslister og politiske aksjonsgrupper – fra Bygdefolkets Krisehjelp til Ja- og Nei til EF. 
Det viste seg at det fantes en del materiale blant privatpersoner og i lagsregi, men det var også mye som ikke lot seg oppspore. De politiske partiene har tatt vare på mye, og de har overført protokollene fra den ene sekretæren til den neste – riktignok med noen huller. Folkebevegelsene og aksjonsgruppene lot seg imidlertid ikke spore. Kanskje har de ikke hatt noe arkiv i det hele tatt? Det spørs nok både på varighet og graden av organisering, og ikke minst enkeltpersoners interesse for å ta vare på det materialet de eventuelt har skapt. Selv om prosjektet er avsluttet, tar vi gjerne mot denne typen materiale om det skulle dukke opp noe.

Under lanseringen av Telemarksarkivet tirsdag 1. september presenterer vi noen smakebiter av det innkomne materialet i den midlertidige utstillingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar