fredag 10. juli 2015

Nyhet? Fra PRAKT til Telemarksarkivet

Hvordan kan vi best sørge for bevaring og bruk av Telemarks historiske arkiver? Museene har siden 2012 hatt aktivitet i prosjektet PRAKT, og vi tror at løsningene som ble utredet der er gode. Det mener også Telemark fylkeskommune som har vedtatt å yte driftsttøtte og å gi prosjektstøtte til oppstarten i 2015 og 2016.

Telemark museum, Vest-Telemark museum og Norsk industriarbeidermuseum er hver for seg tildelt 300 000 kr av fylkeskommunens privatarkivmidler i 2015 og 600 000 kroner for 2016, for å starte opp Telemarksarkivet. Dette gir nye faste stillinger for fotoarkivarer og arkivarer på alle tre museene, og er høykompetente arbeidsplasser.

Telemarksarkivets prosjektperiode er nå i gang; oppstarten var 1. juli. Og når vi kommer til 1. september skal den nye organisasjonen lanseres. Da inviteres det til arrangement på Høyskolen i Bø.

Interessert i hva vi har gjort så langt? Da anbefaler vi å lese rapporten fra PRAKT: Prosjektrapport.

Vemork 9/7 khd

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar