torsdag 2. juli 2015

Arkivhistorie: Tegningsarkivets vei ut av Hydro (1980)

Arkivhistorie er Telemarksarkivets spalte om dokumenter som forteller om hvordan historiske arkiver ble akkurat det: Arkiver som fikk et liv etter at de hadde hatt sin nytte der de ble laget. Spaltens første dokument er fra Hydro Rjukan i 1980.

Et stort materiale fra Tegningsarkivet etter Hydro Rjukan katalogiseres nå på Norsk industriarbeidermuseum. Det avbildete brevet er fra arkivar Olaf Mæland og gir instruksjoner til Riksantikvaren om hvordan materaialet ble ordnet.

Det ligger nesten først i ett av registerne. Dokumentet ble skrevet i 1980 og forteller blant annet at tegningsarkivet var på vei ut av Hydro og dermed var iferd med å få status som historisk arkiv. Det var en viktig overgang for Tegningsarkivet.

Vemork - khd  2/7/2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar